Chi tiết sản phẩm 

IMEC FW40 - scraper cửa sổ và sàn nhà

Làm sạch bằng tay các bề mặt cửa sổ khác nhau.

Bền bỉ với thời gian.

Dễ dàng cạo sạch những vết dơ, giữ đầu móp lôn sạch sẽ.