Chi tiết sản phẩm 

TẤM VẢI VỆ SINH Microfiber Cloth

Màu xanh  lá cho khu vực nhà bếp

Màu vàng cho khu vực nhà vệ sinh

Màu đỏ cho thiết bị vệ sinh 

Màu xanh cho văn phòng và sảnh khách sạn