Chi tiết sản phẩm 

IMEC D-FLUID KHỬ MÙI HÔI

KHỬ MÙI HÔI

Chất khử mùi hôi, nước tiểu, loại bỏ mùi hôi nặng trên bề mặt sàn, bồn cầu, toilet, khu vực nhà bếp và rác thải khu vực.

1lít / Chai