Chi tiết sản phẩm 

IMEC 514 HÓA CHẤT TẨY DẦU MỞ

Hóa chất tẩy dầu mở trong khu chế thực phẩm

Đóng gói: 20L/ Drum

Tỉ lệ pha: General Cleaning 1 : 30