Chi tiết sản phẩm 

IMEC 577 CHẤT TẨY CẶN BẢ

Chất tẩy cặn vô cơ bám bên trong máy rửa chén

Tỉ lệ đóng gói: 20 L / Drum

Tỉ lệ pha: 1 : 5