Chi tiết sản phẩm 

SELF CONTAIN UNIT 201-550

−    Linh hoạt dể sử dụng có thể sử dụng ở văn phòng, hành lang và lối đi

−    Quá trình dể nhìn dể nhìn, thùng phục hồi- thùng làm sạch kiểm tra cho phép kiểm tra quá trình 

−    Hệ thống duy trì tốt đẩy hút tối ưu 

−    Hệ thống ống dẫn ti65n lợi - Ống dẫn được định vị phía sau của hệ thống đường vào dể dàng

−    Với thiết kế thong minh - đường bóng mượt , phương pháp điều khiển tiện lợi

Thông số kỹ thật

−    Công suất: 230 V / 60 Hz

−    Công suất máy hút: 1500W

−    Thể tích: 48L / 48L

−    Tốc độ đẩy:  900 rpm