Chi tiết sản phẩm 

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP 230 – C050

−    Dung lượng pin cao co khả năng làm việc trên 2,5 giờ

−    Hoàn thành phục hồi ống dẫn điều khiển lưu lượng không văng nước ra bên ngoài

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 560 W

Độ rộng: 20"

Độ rộng hút: 75 cm

Tốc độ đẩy: 282 rpm

Thể tích: 50 L / 55 L

Khả năng làm việc: 1750 m2h